Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 291, 27 Σεπτέμβριος 2012