Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 302/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik V (Swobodny przepływ pracowników) i protokół 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami) do Porozumienia EOG [2020/320]