Γραπτή ερώτηση αριθ. 1400/81 του κ. Couste προς την Επιτροπή Θέμα: Δυσκολίες που συναντουν oi Γάλλοι που είναι έγκατεστημένοι στη Μεγάλη Βρετανία