Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 100, 26 kwiecień 2005