Euroopan unionin virallinen lehti, C 100, 26. huhtikuuta 2005