Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1299 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2020 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Szilvásváradi pisztráng» (ΠΓΕ)]