Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 noiembrie 2016.