Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski