ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2146/99 υποβολή: Freddy Blak (PSE) προς την Επιτροπή. Διπλή ιθαγένεια.