Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2619/97 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1997 περί παύσεως της αλιείας του χάλιμπατ της Γροιλανδίας από πλοία με σημαία της Πορτογαλίας