Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 57, 2015. gada 17. februāris