Euroopan unionin virallinen lehti, CA 57, 17. helmikuuta 2015