Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 57, 17 Φεβρουαρίου 2015