Официален вестник на Европейския съюз, CA 57, 17 февруари 2015 г