Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 006, 10 Ιανουάριος 2014