Sprawa T-115/18: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2018 r. – Tomasz Kawałko Trofeum / EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego KINDERPRAMS – Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe Kinder – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Identyczność lub podobieństwo towarów i usług – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001