Asia T-334/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.9.2020 – KH v. EUH