Întrebare scrisă E-8189/10 de Martin Ehrenhauser (NI) adresată Comisiei. Prezența la reuniunile Comisiei