Europeiska unionens officiella tidning, C 344, 24 november 2011