Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 344, 24 listopad 2011