Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 344, 24 ta' Novembru 2011