Úřední věstník Evropské unie, C 344, 24. listopad 2011