Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CA 176, 24. heinäkuuta 2002