De Europæiske Fællesskabers Tidende, CA 176, 24. juli 2002