Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 19, 25 Ιανουάριος 2008