Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 4, 6 januari 1995