Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 4, 6 januari 1995