Oznámenie o verejnom výberovom konaní2019/C 378/03