Europeiska gemenskapernas officiella tidning, CE 197, 20 augusti 2002