Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 197, 20 augustus 2002