Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 306, 23 november 1982