Neuvoston päätös (EU) 2018/1464, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella perustetussa kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevässä CETA-komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta luettelojen vahvistamiseen henkilöistä, jotka ovat halukkaita toimimaan paneelissa sopimuksen kahdennenkymmenennenkolmannen ja kahdennenkymmenennenneljännen luvun mukaisesti