Ψήφισμα σχετικά με τα πρόσφατα συμβάντα στη μεθόριο μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας