Γραπτή ερώτηση αριθ. 1238/88 του κ. Sylvie Le Roux προς την Επιτροπή Θέμα: Τιμή εμπορίας που εφαρμόζεται στη Σκωτία για τις καραβίδες