Συνοπτικά πρακτικά της -συνεδρίασης της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου 1987