Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar is-sottomissjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, ta’ proposta li l-methoxychlor jiġi elenkat fl-Anness A tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes