Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta tehtävästä ehdotuksesta metoksikloorin lisäämiseksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteeseen A