Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist metoksükloori kandmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse