Europeiska unionens officiella tidning, C 268, 23 oktober 2008