Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 268, 23 październik 2008