Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 268, 2008. október 23