Úřední věstník Evropské unie, C 268, 23. říjen 2008