Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 211, 2005. gada 30. augusts