Euroopan unionin virallinen lehti, C 211, 30. elokuuta 2005