Úřední věstník Evropské unie, C 211, 30. srpen 2005