Sprawa T-359/17: Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. – Aldo Supermarkets / EUIPO – Aldi Einkauf (ALDI) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ALDI – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy ALDO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Przesłanki dopuszczalności sprzeciwu – Zasada 15 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Warunki przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625) – Brak dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 rozporządzenia (UE) 2017/1001])