Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 29, 03 Φεβρουάριος 2004