De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 313, 3. december 1996