Sprawa C-751/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 sierpnia 2019 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) - Portugalia) – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira