SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o glavnih ugotovitvah celovitega poročila o spremljanju pripravljenosti Hrvaške za članstvo v EU